Nystorp

Ödetorp plats. Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Kättilstorp


Nystorp 1855 - 1904

Första belägg för Nystorp Kättilstorp är 1851/1857 enl. Askeryds husförhörslängder AI:23 sida 2. Sista belägg finns i församlingsböckerna för Västra Ryd A II a/1 (1901-1912) sida: 293