Nybygget

Ödetorp okänd plats. Gullringsmålen

Publicerad i februari 2015

Karta över Gullringsmålen


Nybygget 1851/1857 - ?

Första belägg för Nybygget finns i Askeryds husförhörslängder 1851/1857 AI:23 sida 45. Sista belägg finns i Hfl. för Västra Ryd efter 1875