Nybygget

Ödetorp okänd plats. Askeryd

Publicerad i februari 2015

Karta över Kyrkbyn


Nybygget Askeryd 1766/1770

Ett belägg för Nybygget Askeryd finns i husförhörslängderna år 1766/1770. AI:3 1713 sida 226.