Nybygget

Sjöhester

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad mars 2020

Karta


Nybygget 1694

Första belägg för Nybygget är 1694 enl. Askeryds födelsebok i Riksarkivet (C:1 1671-1722) sida 67. D. 22/4 1694. Jönses i Nybygget son JönsNybyggets historia inleds i slutet på 1600-talet

Som så många andra torp och backstugor i Sverige byggdes Nybygget upp i slutet på 1600-talet. Stormaktstidens Sverige innebar en militarisering av landsbygden för att försvara de landvinningar som Sverige gjort tidigare när Skåne Blekinge och Halland och Bohuslän blev svenskt.

Indelningsverket infördes och på Askeryds lott stod att hålla 13 infanterister och 5 kavallerister redo för strid

Det är i slutet på 1690-talet som Nybygget och granngården Prutan byggs upp. Det Stora nordiska kriget mellan 1700-1721 blev en katastrof för Sverige med ett gigantiskt manfall och fattigdom. Nybygget och Prutan försvinner ur sparsamma husförhörslängder. År 1766 ses Prutan i hfl. med två boenden. Möjligen bestod Prutan av två hushåll som hfl 1784-1790 till vänster visar. "Prutan Torp. överst i bilden och "Torp. Prutan" nederst. 1802 omnämns och får Nybygget sitt namn i hfl


.

1802-1826. Backstugan Nybygget

Sonen Isac f. 1795 född på Nybygget återkommer till sina gamla föräldrar 1818 från Vingåker för att bistå sina åldrande föräldrar och så småningom överta gården som brukare.
Brukare Jonas Jonasson f. 1759 i Höreda. Död 1826
Hustru Eva Anderdotter f. 1760 i Askeryd. Död 1828
Son Anders f. 1787 i Askeryd
Son Johannes f. 1789 i Askeryd
Son Jonas f. 1791 i Askeryd
Son Abraham f. 1794 i Askeryd
Son Isac f. 1794 i Askeryd
Son Adolf f. 1798 i Askeryd


1826-1858 backstugan Nybygget

Brukare Isak Jonsson f. i Askeryd 1794. 1865: Fattighjon
Hustru Maja Stina Danielsdotter f. 1795 i Alsheda. Död 1861
Son Johannes Gustaf f. 1825 i Askeryd
Son Carl Johan f. 1828 i Askeryd
Son Anders Jacob f. 1831 i Askeryd
Son Jonas f. 1833 i Askeryd. Död 1834
Son Isav Magnus f. 1834 i Askeryd
Son Jonas Adolph f. 1838 i Askeryd
Isak och Maja Stina får klagomål av prästen: Föräldrarna förmanades att lära sina barn bättre läsa till husförhöret 1844


Nybygget Prutan 18321861-1912 backstugan Nybygget

I rakt nedstigande led till Jonas f. 1759 är det äldste sonsonen Johan som övertar Nybygget som brukare 1858. Missväxten i slutet på 60-talet ledde till att Torparen Johan noteras som "utfattig"
År 1872 avlider hans hustru Stina. Johan gifter om sig med Stina Lotta som har med sig sin oäkta dotter Hanna

Torpare Johan Gustaf Isaksson f. 1825 i Askeryd. Död 1904
1:a gifte Hustru Stina Johansdotter f. 1829 i Höreda. Död 1872
Dotter Lovisa f. 1857 i Askeryd
Son Carl Gustaf f. 1860 i Askeryd
Dotter Augusta f. 1863 i Askeryd
Son Oscar f. 1867 i Askeryd. Till nordamerika som trettonåring 1880

2:a gifte Stina Lotta Fredriksdotter f. 1828 i Asby. Änka 1904. Stina Lotta bor kvar på Nybygget. Död 1912
Stinas oäkta barn före äktenskapet Hanna Augusta f. 1862. Nordamerika 1888