Norrhem

Askeryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Norrhem 1777

Första skriftliga belägg för Norrhem är från 1777 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet Hfl : AI:2 1777 sida 103