Nöden Nöa

Ödetorp okänd plats Lilla Lönhult

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad december 2014

Karta

En backstuga Nöden finns noterad i Hfl efter Lilla Lönhult 1713-1720. I Hfl 1766-1770 finns Nöa däremot under Lilla Lönhult.


Hfl 1713-1720


Hfl 1766-1770