Närmestorp

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Närmestorp 1791/00

Första skriftliga belägg för Närmestorp är 1791-1800 enl. Sockenkatalog för Askeryd socken i Riksarkivet. Hfl AI:7 sida 16.