Möjefall

Bordsjö

Publicerad i februari 2015

Karta över Möjefall


Möjefall 1643

Första skriftliga belägg för Möjefall är år 1643 enligt mantalsländer för Askeryd.