Lund Lunden

Ödetorp Nr 31 Lilla Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Lund 1810 - 1896

Torpet finns vid ledningsgatan i den västra kanten av en stor åker. Här finns rester av en husgrund 9 x 8 meter med spismursröse.

Inte långt ifrån torpet österut finns bäcken som rinner ner i kvarndammen, Västra Oroen. Den odlade arealen utgjorde c:a 4 tunnland, men jorden var mager och backstugan kallades därför för "Nödet".

På 1870-talet bodde här sockenskräddaren Axel Pettersson, som senare flyttade till Säldefall. August Karlsson bodde i torpet. Han kom till Lund som dräng. Han blev sjöman. Namnet Lunden finns i dödbok 1692. Beata i Lunden. Därefter uppehåll i kyrkböckerna till 1810 ?

Första boende i Lund 1810.
Inhyse Petter Nilsson f. i Solberga 1783. Gift med Lena 1812. På Lund 1810-1816
Hustru Lena Jonsdotter f. i St. Åby 1782. På Lund 1810-1816
Son Johan Petter f. i Askeryd 1815. På Lund 1815-1816

Sista boende i Lund 1896
Johan Ulrik Sundqvist f. i Höreda 1844. Flyttar 1896
Hustru Anna Lovisa Petersdotter f. Höreda 1844. Flyttar 1896
Dotter Hulda f. i Askeryd 1873. Flyttar 1892
Son Johan August f. i Askeryd 1876. Flyttar 1895
Son Karl Alfred f. i Askeryd 1878. Flyttar 1894
Dotter Johanna f. i Askeryd 1881. Flyttar 1896