Lillängen

Ödetorp okänd plats. Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Kättilstorp


Lillängen 1851/1857 - 1903

Första skriftliga belägg för Lillängen finns i husförhörslängderna för Askeryd: AI:23 1851/1857 sida 10. Sista belägg finns i församlingsböcker för Västra Ryd A II a/1 (1901-1912) sida 292