Lillahemmet

Askeryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Lillahemmet 1659

Första skriftliga belägg för Lillahemmet är från 1659 enligt mantalslängd 1659 för Askeryd - Riksarkivet.