Backstugan Lilla Kullen

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad mars 2020


Grävlingekullen


Karta över Kunhult

Ödetorp nr 96 under Kunhult 1881-1911


Historien om Lilla Kullen

Backstugan, undantaget Lilla Kullens historia sträcker sig från 1881-1911. Rivet på 1920-talet.
Torpets historia handlar om ett äldre par, Johan August Jonsson född 1816 och hans hustru Anna Lisa Svensdotter född 1805 från Tirserum, som bodde på Lilla Kullen från 1881 när Johan i 65-årsåldern lämnade granngården Grävlingekullen efter fyrtio år som arrendator 1881. Ann Lisa dog 1893 och änklingen bodde kvar på torpet till sin död 1911. Paret fick tre döttrar, Mathilda född 1840, Carolina född 1842 och Charlotta född 1849.