Liden

Vessingsmåla Kroksmåla

Publicerad i februari 2015

Karta över Liden


Liden 1817

Första belägg för Liden Kroksmåla är i Askeryds Hfl: D II 1817, som övergår i Liden Vessingsmåla från AI:21 1846/1850 sida 14