Larstorp

Bordsjö

Publicerad i maj 2014
Karta


Lars Larsson på Larstorp

Inte långt ifrån Bordsjö på vägen mot Gransbo finns Larstorp. Den förste arrendebonden heter Lars Larsson. Gården noteras för första gången 1703. Noterat i mantalslängd som nybygge 1706 och nog är det Lars som ger torpet sitt namn.

Han är nybliven torpare, sjutton år och har dessutom nyligen gift sig med änkan Margareta Isacsdotter ursprungligen från Ingevallstorp. Hon gifte sig första gången 1695 med Nils Börjesson på Dumstorp men blir änka 1699.

För att klara skötseln av gården behöver Margareta en dräng och det blir Lars från Högelid som kommer att tjäna på gården och uppenbarligen uppstår tycke. De gifter sig d. 29/6 1702. Lars föddes enligt "födelseboken" för år 1685 och noteras på följande sätt under Födde: Larses I Högelids son Lars.

Margareta och Lars får två barn, dottern Anna Larsdotter, född d. 14/6 1703 och sonen Crister Larsson född d. 5/7 1706.

De är unga och lever under knappa förhållanden under en tid när stormakten Sverige under Karl XII går under efter slaget vid Poltava 1709. Den sista pestepidemin i Sverige bryter ut 1711 och om det nu var pesten eller andra orsaker som förorsakade Margaretas Annas och Cristers död förtäljer inte historien.

Lars låter själv ta hand om sina nära kära döda och begraver dem i skogen vid åkerkanten. Han reste vid gravplatsen ett träkors som för länge sedan försvunnit men ersatts med en minnessten med följande ord ingraverade:År 1711

blev Lars

Larssons

hustru jemte

två barn uti

Larstorp döde

af pesten och

af honom sjelf

här begrafne