Lagarp

Ödetorp känd plats Kalvsved

Publicerad i februari 2015. Uppdaterad i april 2015

Karta över Kalvsved


Lagarp 1673 -1902

Första belägg för Lagarp finns i födelseboken för Askeryd 1673. (C/1 sida 82).

Belägg för Lagarp finns i de första husförhörslängderna för Askeryd : AI:1 1713/1720 sida 54. Sista belägg år 1902 finns i församlingsböcker för Västra Ryd /A II a/1 (1901-1912) sida 278