Ladugården

Måletorpet. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Ladugården 1846/50 - 1892/96

Första skriftliga belägg för Ladugården i Måletorpet är enl. Sockenkatalog för Askeryd socken i Riksarkivet. Hfl AI:20 sida 192. Sista belägg AI:34 sida 148