Kvarnen Kvarntorpet

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta över Bordsjö


Kvarnen 1784/1790 - 1846/1850

Kvarntorpet 1817/24

Första skriftliga belägg för Kvarnen i Bordsjö är enl. Hfl: 1784/1790 AI:5 sida 36. Sista belägg är 1846/1850 sida 245

Ett belägg för Kvarntorpet i Bordsjö finns enl. Hfl: 1817/1824 DII:1.