Kvarnstugan Backstugan Sågen

Ödetorp Nr 2 Hästemålen

Publicerad i maj 2014

Karta


Kvarnstugan Backstugan Sågen 1846-1905

Kvarnstugan var en backstuga som låg c:a 100 meter rakt västerut om den plats där järnvägen korsade länsgränsen. C:a 30 meter från den väg som går rakt norrut från Hästemålen.

Stugan låg i den nordvästra hörnet av en igenplanterad åker. Synliga rester efter finns efter en husgrund 8x6 meter med ett spismursröse.

Vid den bäck som utgör gräns mellan landskapen och där järnvägen gick över bäcken finns rester av en dammm och andra stensättningar. En kvarnsten finns kvar. Vid gränsen finns också en gammal gul gränslandskapsskylt med texten Småland Östergötland som var synlig från tågekupéfönstret.

Backstugan noteras fösta gången 1846 i Hfl. som Backstugan Sågen, Hästemålen. År 1858 uppgår stugan i Hästemålen och noteras inte för sig. Backstugan omnämns i Hfl som en del av Hästemålen fram till och med 1905. Från och med 1906 års församlingsböcker är backstugan ej omnämnd


Boende i Backstugan Sågen, Kvarntorpet 1846-1858

Boende i Sågen är inberäknade i Hästemålen efter 1858
Inhyse Anders Peter Petersson f. i Asby 1812. På Sågen 1846-1854. Flyttat till Eksjö
Hustru Lovisa Petersdotter f. i Askeryd 1804. Påm Sågen 1856. Död på hospitalet i Vadstena
Son Carl Johan f. i Askeryd 1835. På Sågen 1846-1858
Dotter Lena Carin f. i Västra Ryd 1838. På Sågen 1846-1858-
Dotter Mathilda Lovisa f. i Västra Ryd 1841. På Sågen 1846-1858
Son Axel f. i Askeryd 1847. På Sågen 1847-1858