Kvarnen Kvarntorpet

Askeryd

Publicerad i februari 2015

Karta över Kvarnen


Kvarnen 1753/1754. Kvarntorpet 1858/1861

Första belägg för Kvarnen är i husförhörslängderna AI:2 1753/1754 sida 23
Första belägg för Kvarntorpet är i husförhörslängderna AI:24 1858/1861 sida 241. Sista belägg AII a/1 1897-1905 sida 29