Kuskstugan

Ödetorp okänd plats. Ödarp

Publicerad i februari 2015

Karta över Ödarp


Kuskstugan 1722

För Kuskstugan Ödarp finns i husförhörslängderna endast en notering: AI:1 1722.