Kransabo Skomakarehem

Ödetorp Nr 53 Östra Oroen

Publicerad i maj 2014

Karta


Kransabo Skomakarehemmet 1830 - 1910

I husförhörslängder (hfl) nämns torpet som Skomakarehemmet. Namnet Kransabo kommer från den förste boendes efternamn Krantz.

Torpet låg i en brant otillgänglig stenig slänt som inte medgav röjning för åkermark och man hade därför inte kor men några får. Kålgårdens östra och södra sidor var avgränsade med en stengärdsgård, vilken ännu syns tydligt. Härifrån upp över krönet ledde stigen till Prutan och nerför i slänten till Östra Oroen.

Stugan blev uppförd i slutet på 1820-talet och torpets första boende är skomakare Samuel Krantz med hustru Maja Stina Nilsdotter.

De sista skrivna i stugan var Anders Jansson och hans hustru Inga-Karin Hultgren. De bodde här till 1887. När husen anhystes är obekant

Första boende på Kransabo 1830 - 1858
Skomakare Samuel Krantz f. i Askeryd 1797. På Kransabo 1830-1858. Död i rödsot
Hustru Maja Stina Nilsdotter f. i Askeryd 1790. På Kransbo 1830-1852. Död i bröstfeber
Dotter Christina Margaretha f. i Askeryd 1824. På Kransabo 1830-1844. Flyttar till V. Ryd
Dotter Carolina Mathilda f. i Askeryd 1826. På Kransabo 1830-1859. Flyttar till V. Ryd
Carolinas oäkta son Carl Johan f. i Askeryd 1858. På Kransabo 1858-1859. Död 1860
Till huset: Johan Petter Janssonf. i Hult 1812. "ofärdig". På Kransabo 1830-1841. Flyttar till Eksjö