Korskullen

Askeryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Korskullen 1675 - 1713/1720

Preliminärt finns två belägg för Korskullen. Det ena från år 1675 enl. dödbok för Askeryd socken i Riksarkivet, (C:1 1671-1722) sida 55. Kirstin och Ragnar? ibidem, Korskullen. Det andra från 1713/1720 Hfl: AI:1 sida 29.

Vid avtaget mot Bordsjö från Kyrkbyn finns en plats som heter Korskullen. Namnet kan ha sitt ursprung från den katolska tiden. Här har också funnits en krog - värdshus.