Vadstena Vreta klosterhemman i Bordsjö


Publicerad i november 2016.

Karta över Bordsjö med klosterhemmanet


Klosterhemmanet Bordsjös marker. Beteshagen norr om Torratorp - Torrarp


1380 d. 5:e februari. Arvid Gustavssons (Sparres) donation 1380 (5/2 RAp) gemensamt till Vadstena och Vreta kloster
1447. Vadstena klosters jordebok 1447 upptar 1/2 öde gård i Bordsjö. Avrad(skatt) erläggs dock enligt jordeböckerna för 1466, 1480 och 1502.
1543. Årlig ränta 1543 (1 sida 196). Bordsjögård under Vadstena gods och Vreta ch:gods. Här bodde Ingolf. Tre gårdar under Alvastra c:gods: Askeryd Eldstorp och Lutarp


Klosterhemmanets källmaterial: Jordebok 1543.


Karta 1683. Klosterhemmanet står som "afhyst" = öde.


Förklaringar till kartan 1683. Klicka för förstoring


Vy österut med avsatser och odlingsrösen och möjligen två fyrkantiga husgrunder


Vy nordost


Uppbyggd väg från nuvarande Bordsjö-Askerydväg in mot klosterhemmat