Karlstorp

Ödetorp okänd plats. Kalvsved Norrgård
Publicerad i februari 2015

Karta över Kalvsved


Karlstorp Kalvsved 1858/1861 - 1902

Första belägg för Karlstorp Kalvsved finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:25 18458/1861 sida 37. Sista belägg år 1902 finns i församlingsböcker för Västra Ryd A II a/1 (1901-1912) sida 277