Karlstorp

Ödetorp okänd plats. Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Kättilstorp


Karlstorp Kättilstorp 1791/1800 - ?

Ett belägg för Karlstorp Kättilstorp finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:28 1791/1800 sida 196.