Karlberg

Ödetorp känd plats Kalvsved

Publicerad i maj 2014

Karta över Karlberg


Karlberg 1846/1850 - ?

Första belägg för Karlberg finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:21 1846/1850 sida 33. Sista belägg för Karlberg finns i Hfl för Västra Ryd efter 1875