Kammaren

Ödetorp känd plats. Kättilstorp

Publicerad i maj 2014

Karta


Kammaren

Ett ödetorp - en backstuga - under Kättilstorp som inte finns noterat i husförhörs-längderna