Kalvsved

Mellangården Norrgården Södergården Missionshuset

Publicerad i mars 2015

Karta över Kalvsved


Kalvsved 1380


Första skriftliga belägg för Kalvsved finns i riksarkivets pergamentsbrev: SDHK-nr 11629.

1380
SDHK-nr 11629:
Ärkebiskop Birger i Uppsala, lagmannen Karl Ulfsson av Tofta m. fl. verkställare av herr Arvid Gustavssons och dennes hustrus, fru Helena Magnusdotters, testamente överlåter en kvarn och ett fiske vid Motala till Vadstena kloster samt Hagelsryd i Ekesjö socken (Vedbo härad) och Kalvsved i Askeryds socken (Ydre härad) till Vadstena och Vreta kloster gemensamt.

1447
Vadstena klosters jordebok: Jtem j Kaalswidh en gardh. Affrad ij pund smör och vj öra peninga.

1713/1720
Kalvsved Mellangården 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:1 sida 54

1766/1770
Norrgården 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:3 sida 78

1772
Södergården 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:2 sida 46

1766/1770 - 1858/1861
Ryttartorpet 1:a belägg i Askeryds hfl: AI:3 sida 80. Sista belägg AI:35


Missionshuset


Utanför missionshuset i Kalvsved