Hulu Bordsjö

Västergården - Östergården

Hytten Soldattorp Nr 14, Hulu rote - Karlbergsstugan

Anna Sofias Kammare ödetorp Nr 125 - Samuels Kammare ödetorp Nr 126

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad januari 2015

Karta över Hulu


Hulu 1383

Karta storskifte 1825


Hulus Västergård och Östergård - två frälsehemman - är belagda 1404 (SD 423) och omkring 1500 (C 43). Dessutom är ett frälsetorp belagt 1383 och 1491. År 1539 finns två frälsegårdar i Hulu.


Västergården
Antingen Västergården eller Östergården är belagd 1383. År 1404 är båda belagda. 1: belägg i Hfl är 1713/1720 AI:1 sida 38

Östergården
Antingen Västergården eller Östergården är belagd 1383. År 1404 är båda belagda. 1: belägg i Hfl är 1713/1720 AI:1 sida 37


ÖstergårdenHytten. Soldattorp Nr 14 Belagd 1662. Första soldat på Hytten är Gissle Månsson år 1662


Karlbergsstugan Hulu
Belagd 1803 - 1805. Belägg AI:10 1803/1805 sida 167


Anna Sofias Kammare ödetorp Nr 125 - Samuels Kammare ödetorp Nr 126

På Hulu Östergårds marker fanns en gång i mitten på 1800-talet två backstugor med lite märkliga namn. Den ena hette "Anna Sofias kammare" och den andre Samuels Kammare. Enligt husf.l. finns på Hulu Östergård två gårdar på 1/4 mantal vardera. På den ena bor en Anna Sofia och på den andra bor ett syskonpar Anna Sofia och Samuel.

Alternativ 1. Anna Sofia 1:
År 1855 flyttade Anna Sofia 1 Renqvist - 29 år - till den ena av Hulu Östergårds två 1/4 mantal gårdar. Hon var född i Marbäck 1826. Hon gifte sig med Karl Gustaf Andersson född i Askeryd 1820 och fick flera barn: Sophia Christina 1856, Oscar Basilius 1859, Clara Vilhelmina 1862, Hilda Amanda 1865 och Emil August 1869

Alternativ 2. Anna Sofia 2:
Anna Sofia 2 föddes 1855, samm år som Anna Sofia 1 flyttade till Hulu.
På Hulu Östergård föddes år 1822 Johannes Svensson. Han gifte sig med Lena Stina Danielsdotter född 1819 i Marbäck. De bodde i Hulu Östergårds andra 1/4 mantals gård. De fick ett tvillingpar Anna Sofia 2 och Christina Charlotta födda 1855 d. 5/5. Brodern Samuel Gustaf föddes 1859.


Kammaren