Hultet

Ödetorp Nr 28 Lilla Lönhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Hultet 1822 - 1904

En backstuga som låg mellan Lycke och Lund. Lämningar efter skorstensmur stenlagd källare körsbärsträd och nyponbuskar. Nordväst om torpet finns tre uppodlade åkrar med odlingsrösen och stengärdsgårdar.

Första boende i Hultet 1822
Jonas Jonsson f. i Askeryd 1791. På Hultet 1822-1835. Flyttar 1835
Hustru Anna Lotta Jonsdotter f. i Askeryd 1796. På Hultet 1822-1835. Flyttar 1835
Dotter Anna Lotta f. i Askeryd 1821. På Hultet 1822-1835. Flyttar 1835
Son Carl Johan f. i Askeryd 1823. På Hultet 1823-1835. Flyttar 1835
Dotter Eva Cathrina Christina f. i Askeryd 1826. På Hultet 1826-1835. Flyttar 1835
Dotter Hedvig f. i Askeryd 1829. På Hultet 1829. Död 1829<

Sista boende i Hultet 1894
Otto Karlsson f. i Askeryd 1868. Död 1902
Hulda Olivia Johansdotter f. i V. Ryd 1870. Flyttar 1904
Dotter Ellen Tekla Kristina f. i Askeryd 1893. Flyttar 1904
Son Oskar Reinhold f. i Askeryd 1895. Flyttar 1904
Dotter Astrid Eugenia Teresia f. i Askeryd 1897. Flyttar 1904
Son Folke Wärner Waldemar f. i Askeryd 1901. Flyttar 1904
Dotter Hildur Axivia Ingeborg f. i Askeryd 1904. Flyttar 1904