Hultarödjehemmet

Ödetorp okänd plats. Svenstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Hultarödjehemmet


Hultarödjehemmet 1791 - 1800

För Hultarödjehemmet finns endast ett belägg i husförhörslängderna: AI:7 1791-1800 sida 44