Hultarödjan

Ödetorp känd plats. Olstorp

Publicerad i juni 2015

Karta över Hultarödjan


Hultarödjan 1689 - 1938 -> ?

Ödetorpet finns på "Olstorpsvägen" mellan Olstorp och Telackebo. Här finns troligen ett av de största bestånden av snöbärsbuskar i Östergötland och Småland. Gården har en lång historia och här finns därför en mångfald av husgrunder och rösen, spår efter en gammal kulturbygd. Första belägg i mantalslängderna för Askeryds socken finns 1689 (bilden). Enligt husförhörslängder för Askeryd fanns gården 1713: AI:1 1713/1720 sida 55. Sista belägg efter 1938