Hult

Norrgården Södergården Ryttattorpet

Publicerad i februari 2015

Karta över Hult


Hult 1447


1447
1:a belägg: Vadstena klosters jordebok 1447. Jtem j Hulte ij gardha. Affrad iij pund smör oc vj öra peninga

1713/1720
Hult 1:a belägg i husförhörslängderna för Askeryd är AI:1 1713/1720 sida 61-62.

1766/1770 - 1772
Norrgården 1:a belägg i hfl för Askeryd är AI:3 1766/1770 sida 106. Sista belägg 1772 AI:2 sida 50

1753/1754 - 1766/1770
Södergården 1:a belägg i hfl för Askeryd är AI:3 1753/1754 sida 7-8. Sista belägg 1766/1770 AI:3 sida 104

Soldattorp Nr 98 Hults rote. Ydre kompani. 1:a Livgrenadjärregementet

Detalj ur karta över Hult 1693. "Hult består av tvenne hemman, i Ydre härad och Askeryds socken belägne