Höglycke

Äsevad

Publicerad i maj 2014

Karta


Höglycke 1858/61

Första skriftliga belägg för Höglycke är mellan 1858-1861 enl. Sockenkatalog för Askeryds socken i Riksarkivet, Hfl: AI:24 1858-1861 sida 227.