Högelid


Publicerad i maj 2014

Karta


Högelid 1643 ?

År 1643 finns Högelid noterat i mantalslängd för Askeryd.

Ett belägg är från 1430 och finns i Ortnamnsregistret. Osäkert om det gäller Högelid i Askeryds socken eller Adelöv. För tidigare belägg borde gården ha funnits med i avhandlingen av Käthe Bååth: Öde sedan stora döden var....