Hesterlidstorp

Ödetorp okänd plats. Hesterslid

Publicerad i februari 2015

Karta över Hesterslid


Hesterslidstorp 1713/1720

För Hesterslidstorp Hesterslid finns i husförhörslängderna endast en notering: AI:1 1713/1720 sida 5.