Herrhagen

Ödetorp Nr 17 Måletorpet

Publicerad i maj 2014

Karta


Herrhagen 1867-1910

En backstuga registreras 1867 när Johan och Anna flyttar in från Westra Ryd. En stor tragedi inträffar på Herrhagen 1872-1873 när deras samtliga fyra barn dör i scharlakansfeber. De hette Johan Carl Ida och Anna. Därefter får de ytterligar två barn och flyttar till Fridhem 1875. Stugan rivs omkring 1910.

Första boende på Herrhagen 1867 - 1875
Johan Magnus Gustafsson f. i Ekesjö 1837. På Herrhagen 1867-1875
Hustru Anna Sophia Andersdotter f. i Svinhult 1836. På Herhhagen 1867-1875
Son Johan August f. i Westra Ryd 1865. På Herrhagen 1867-1872. Död 1872
Son Carl Magnus f. i Westra Ryd 1866. På Herrhagen 1867-1872. Död 1872
Dotter Ida Mathilda f. i Askeryd 1869. På Herrhagen1867-1873. Död 1873
Dotter Anna Kristina f. Askeryd 1871. På Herrhagen 1871-1873. Död 1873
Son Carl Edvard f. i Askeryd 1873. På Herrhagen 1873-1875. Flyttat 1875
Dotter Ida Christina f. i Askeryd 1875. På Herrhagen 1875. Flyttat 1875


Sista boende på Herrhagen 1892
Snickaren Anders Gustaf Larsson f. i Västra Ryd 1853. Flyttar 1892
Hustru Emma Jonsdotter f. i Västra Ryd 1860. Flyttar 1892
Ett odöpt gossebarn kallas Karl Gidoen. f. i Askeryd 1892. Flyttar 1892


>