Hästholmen

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Hästholmen 1685

Karta visar gårdens plats. Första preliminära belägg för Hästholmen är 1685 enl. födelsebok för Askeryd i Riksarkivet (C:1 1671-1722 sida 60). Erik i Hästholm dotter Marit