Hallen

Ödetorp okänd plats. Kalvsved

Publicerad i februari 2015

Karta över Kalvsved


Hallen 1801-1803

Första belägg för Hallen finns i husförhörslängderna för Askeryd AI:9 1801 sida 42. Sista belägg är AI:10 sida 128