Hagstugan

Ödetorp okänd plats Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Kättilstorp


Hagstugan Kättilstorp 1866/1870 - 1914

Första belägg för Hagstugan Kättilstorp finns i Askeryds husförhörslängder AI:29 1866/1870 sida 50. Sista belägg finns i Västra Ryds församlingsböcker A II a/2 (1912-1919) sida 296.