Häggeveden

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Häggeveden 1689

Karta visar gårdens plats. Första belägg för Häggeveden är 1689 enl. mantalslängd för Askeryd i Riksarkivet. År 1693 finns ett dopvittne noterat från Häggeveden enl. födelsebok Askeryd Publicering kommer att annonseras på startsidan.