Hagen

Ödetorp okänd plats Lägernäs

Publicerad i februari 2015

Karta över Lägernäs


Hagen 1713/1720 - 1784/1790

Första belägg för Hagen Lägernäs finns i Askeryds första husförhörslängder AI:1 1713/1720 sida 61. Torpet har äldre belägg i mantalslängder och jordeböcker. Sista belägg är AI:6 1784/1790 sida 66