Hällastugan

Ödetorp okänd plats. Hälla

Publicerad i maj 2014

Karta


Hällastugan 1791

Första belägg enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet är från Hfl: AI:7 1791-1800 sida 84. Sista belägg AI:20 1846-1850 sida 61