Gullringsmålen

Gullenzmåle under Kalszweed

Publicerad i februari 2015

Karta över Gullringsmålen


Utjorden Gullringsmålen 1559

Preliminärt är första belägg för Gullringsmålen 1559 enligt KAsoe (Torp under Kalszweed): Ydre härads gårdsnamn - Norrby. Första belägg i husförhörslängderna finns i AI:1 1713/1720 Askeryds Hfl sida 51-52.


Geometrisk avmätning 1693