Gröndalen

Ödetorp Nr 54 Östra Oroen

Publicerad i maj 2014

Karta


Gröndalen 1802 -1811

Backstugan Gröndalen är skrivet under Östra Oroen i hfl från 1802 - 1808. I hfl 1811-1816 finns torpet noterat men är överstruket och finns alltså inte kvar. Från ett avtag innan kvarnen hade Gröndalen gemensam väg med Kransabo som låg ett stycke bort i slänten. Vägen har en gång haft förbindelse med Spinkhemmet.

Här finns rikliga spår av odlingsrösen. Det var en 80-årig man Per och hans 26 år yngre hustru med dotter som flyttade in 1802. Hur gården sköttes av två åldringar berättar inte historien. Historien om Gröndalen Östra Oroen får ingen fortsättnong efter 1811

Boende på Gröndalen 1802 - 1808
Per Larsson f. i Askeryd 1722. På Gröndalen 1802-1808. Död 1808
Hustru Anna Maria olofsdotter f. i Tönnesfall 1748. På Gröndalen 1802-1808. ?
Dotter Catharina f. i Asby 1784. På Gröndalen 1802. ?