Grindsbo

Ödetorp okänd plats Vännebjörke

Publicerad i februari 2015

Karta över Vännebjörke


Grindsbo 1846/1850 - 1882

Första belägg för Grindsbo finns i Askeryds husförhörslängder AI:21 1846/1850 sida 41. Sydost om Vännebjörke finns ett ödetorp markerat i "Fornsök" som möjligen kan vara Grindsbo
Sista belägg finns i Hfl för Västra Ryd A I/19 (1881-1885) sida 115