Gölstugan

Kättilstorp

Publicerad i maj 2014

Karta över Gölstugan


Gölstugan 1687

Första belägg för torpet Gölgestugan är 1687- Torpare Håkan - enligt ortnamnsregistret. Askeryds husförhörslängder AI:11 1807/1811 sida 225