Gölen

Askeryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Gölen 1689

Första skriftliga belägg för Gölen är från 1689 enligt mantalslängder för Askeryd 1689.