Gläntan

Ödetorp okänd plats. Edhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Gläntan 1791- 1800

En backstuga med endast en notering i husförhörslängderna AI:7 1791-1800 sida 58