Gatstugan

Ödetorp okänd plats. Ägersjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Gatstugan Ägersjö 1801 - 1803/1805

Gatstugan Ägersjö första belägg i husförhörhörslängderna är från 1801 AI:9 sida 33. Sista belägg 1803/1805 AI:10 sida 188